Новини
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2, ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС
28
Ное
Извършена дейност по проект
17
Ное
Списък на заличените лица за белотаж
08
Ное
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИМОВО
28
Окт
СТРАВКА ПО ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО
28
Окт
Доклад за изпълнение на препоръките към предварителен проект и екологичната оценка на ОУПО-Димово
28
Окт
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли