В Община Димово започна подмяната на осветителните тела на уличното осветление

От средата на месец февруари 2024 г. започна поетапната подмяна на осветителните тела на уличното осветление.

Ще бъдат подменени осветителните тела на уличното осветление изцяло в трите населени места – гр. Димово, с. Арчар, с. Гара Орешец. Към момента са подменени почти всички осветителни тела в гр. Димово и с. Арчар и предстои подмяна на осветителните тела в с. Гара Орешец.

Дейностите са по проект № BG-RRP-4.025-0043 „Подобряване на енергийната ефективност в община Димово: Модернизация на системите за външно осветление в 3 зони, включващи главни пътни артерии в следните населени места – гр. Димово, с. Арчар, с. Гара Орешец“.

С реализирането на проекта ще бъде постигната висока енергийна ефективност при уличното осветление в Община Димово и населените места ще придобият нов, по-красив вид.

Posted in Без категория

Покана и дневен ред за редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 13,00 часа

Проект на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димово 2024-2034г.