Протокол № 50/27.04.2023 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Димово

Прикачени файлове:

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ, МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ е в процес на изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на трите общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г. Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който доказа предимствата си за развитие на местната икономика. 2 Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, отворена до 31.05.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия! Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCSZUoHc6L_rG9Fd3eP2BlEQN1ROVUsnEkEWrYU0u_fEX-sQ/viewform