План за действие на община Димово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация (2021-2023 г.)

План за действие на община Димово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация (2021-2023 г.)

На сайта на община Димово е публикуван План за действие на община Димово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация(2021-2023 г.)
Планът е изработен от Общински оперативен екип.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.10.2021 г. до 21.11.2021 г. През това време ще се приемат предложения, мнения и становища по направения план на адрес : гр. Димово, ул. „Георги Димитров“№137, Център за информация и услуги на гражданите и / или на имейл: [email protected]

Прикачени файлове:

Профилактични дейности

Профилактични дейности

Поради извършване на профилактични дейности ВРЕМЕННО НЯМА ДА ИМА ВОДА за периода от 09:00ч. до 14:00ч. на 20.10.2021 г. в гр. Димово

Община Димово получи нов училищен автобус

Община Димово получи нов училищен автобус

На 12.10.2021 г. Община Димово получи чисто нов училищен автобус от Министерството на образованието и науката. Щастливи сме, че усилията ни се увенчаха с успех и вече имаме възможност да отговорим подобаващо на нарастващото търсене на образователните услуги в общината ни. Автобусът е предназначен за обезпечаване на транспорта на деца и ученици от населените места в Община Димово, където няма учебно заведение. По този начин изпълняваме задължението си за превоз на деца и ученици в общината.