Обучение на СИК

                                                        СЪОБЩЕНИЕ 

Община Димово уведомява, че представители на РИК Видин ще проведат обучение на съставите на СИК в община Димово, по следния график:
31.05.2024г. – 10,15 часа – с. Арчар
31.05.2024г. – 13,00 часа – гр. Димово
31.05.2024г. – 15,30 часа – с. гара Орешец

Обученията ще се проведат в Читалищата в населените места.