Новини
Частични избори за кмет на кметства с.Орешец / Гара Орешец
27
Март
ДОКЛАД за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Димово 2014-2020 за 2016г.
23
Март
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Димово
16
Март
Списък на заличените лица - Парламентарни избори 26.03.2017г.
14
Март
ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване и подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес
02
Март
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС-Димово № 32/31.03.2017г. - 13,00 часа
24
Март
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли