Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проект на „Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година на Община Димово“

Image_015

Прикачени файлове: