ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г

съобщение08012021

Прикачени файлове:

Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж 2020 г.

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж 2020 г.