Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж 2020 г.

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж 2020 г.

Община Димово се присъедини към Единния модел, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронно плащане във връзка с подаване и получаване на електронни документи.

Община Димово се присъедини към Единния модел, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронно плащане във връзка с подаване и получаване на електронни документи.

Страницата на Държавната агенция за електронно управление е достъпна на следния електронен адрес:

http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services