Председател на общински съвет Димово

Председател на общински съвет Димово

Председател на общински съвет Димово
Олег Миков
Роден през 1959 г.
Завърил ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново с придобита образователна степен: магистър История
Тел. за контакт: 0888 354303
За мандата 2015-2019 г. е общински съветник в Общински съвет Димово.