Годишен отчет на общинския дълг на община Димово за 2018 и 2019 г.

Годишен отчет на общинския дълг на община Димово за 2018-2020 г.

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Димово

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Димово

Тримесечни отчети

Прикачени файлове:

Месечни отчети

Месечен касов отчет към 30 09 2022

Месечен касов отчет към 31 08 2022

Месечен касов отчет към 31 07 2022

Месечен касов отчет към 30 06 2022

Месечен касов отчет към 31 05 2022

Месечен касов отчет към 28 02 2022

Месечен касов отчет към 30 04 2022

Месечен касов отчет към 31 03 2022

Месечен отчет 30 11 2021

Месечен отчет 31 12 2021

Месечен касов отчет към 31 01 2022

Месечен отчет 31 08 2021

Месечен отчет 31 10 2021

Месечен отчет 30 09 2021

Месечен отчет 30 06 2021

Месечен отчет 31 07 2021

Месечен отчет към 31 05 2021

Месечен отчет към 28 02 2021

Месечен отчет към 30 04 2021

Месечен отчет към 31 01 2021

Месечен отчет към 31 03 2021

Месечен отчет към 31 12 2020

Месечен отчет към 30 06 2020

Месечен отчет към 30 04 2020

Месечен отчет към 31 03 2020

Месечен отчет към 31 05 2020

Месечен отчет към 31 01 2020

Месечен отчет към 29 02 2020

Месечен отчет към 30 09 2020

Месечен отчет към 30 11 2020

Месечен отчет към 31 07 2020

Месечен отчет към 31 08 2020

Месечен отчет към 31 10 2020

Прикачени файлове: