Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Димово за 2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Димово за 2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Димово за 2018 г.

Годишен отчет на общинския дълг на община Димово за 2018 и 2019 г.

Годишен отчет на общинския дълг на община Димово за 2018 и 2019 г.

Годишен отчет на общинския дълг на община Димово за 2018 и 2019 г.

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Димово

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Димово

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Димово

Месечни отчети

Месечни отчети

Месечен отчет към 30 06 2020

Месечен отчет към 30 04 2020

Месечен отчет към 31 03 2020

Месечен отчет към 31 05 2020

Месечен отчет към 31 01 2020

Месечен отчет към 29 02 2020

Прикачени файлове: