Решения ОбС – 2021 година

Решения ОбС – 2021 година

Прикачени файлове:

Протокол №12 от проведено заседание на 30.09.2020 г. на Общински съвет Димово

Протокол №12 от проведено заседание на 30.09.2020 г. на Общински съвет Димово

Прикачени файлове:

Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС