Правилник за организацията и дейността на ОбС

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТА 2015-2019 ГОДИНА

 

Прикачени файлове: