Протокол № 54/30.08.2023 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Димово

Прикачени файлове:

Протокол № 50/27.04.2023 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Димово

Прикачени файлове:

Протокол № 49/30.03.2023 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Димово

Прикачени файлове:

Решения на Общински съвет – Димово, взети по Протокол № 46 от 26.01.2023 г.

Решение № 301 Решение № 302 Решение № 303 Решение № 304 Решение № 305 Решение № 306 Решение № 307 Протокол № 46

Прикачени файлове: