Протокол №12 от проведено заседание на 30.09.2020 г. на Общински съвет Димово

Протокол №12 от проведено заседание на 30.09.2020 г. на Общински съвет Димово

Прикачени файлове:

Протокол № 10 от 31.07.2020 г. и решения

Протокол № 10 от 31.07.2020 г. и решения