Контакти

3750 Димово,
ул. „Георги Димитров“ 137
Телефон: 09341/ 2260
Факс: 094 601272
e-mail: [email protected]

 

Форма за контакти

ИМЕ,ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ телефон вътрешен
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Светослав Славчев – кмет на община Димово 888767732 20
Петко Върбанов – зам.- кмет на община Димово 889235820 22
Петрана Рангелова –  зам.- кмет на община Димово 885804348 33
Любослава Джонова – секретар на община 876376615 23
Иван Табаков – служител СИ 885523378 40
Михаела Михайлова -дир.д-ция АОФ 884458098 37
Ирена Виденова – Дир. дирекция „УТ, МП, ПП” 889235898 42
Митко Славчев – главен архитект 898655517 24
Красимира Иванова – гл. счетоводител 887730226 36
Цветелина Милкова – технически сътрудник 884458101 21
Теодора Стоянова – гл. спец. „Бюджет и финанси” 889235816 36
Венка Александрова – ст.счетоводител 884458103 31
Иванка Витанова  – ст.счетоводител 877246448 31
Надя Якимова – ст.счетоводител 879117509 31
Снежана Симова-ст.счетоводите

Ирена Атанасова – ст. счетоводител

885525199

0896684809

31

31

Наталия Кръстева – гл.експерт „ ЧРиЕ“” 885524797 43
Татяна Еленкова –  ст.спец. „ЧРД” 879117514 53
Наталия Георгиева –  нач. отдел МППП 879396885 50
Миглена  Мариянова –  гл. специалист ПП 884572373 41
Миронка Табакова – гл. експерт „ГРАО” 885525724 35
Даниела Въткова –  гл. спец. ГРАО” 877246452 27
Румен Каменов – нач.отдел УТТ 885524771 24
Ирена Иванова – ст.спец.”РТ” 879117516 34
Иван Асенов – ст. спец.”Местни приходи” 884458114 54
Георги  Георгиев –гл. експерт”Местни приходи” 877246454 54
Мая Василева-гл.спец. ГЗ и ПУ 885525068 27
Олег Миков – председател общински съвет 877246419 48
Виолета Панайотова –  гл.специалист ОТО ОбС 884458097 48
Дежурни гражданска защита 884572374 26
КМЕТСТВО АРЧАР
Веселина Данаилова- кмет на кметство Арчар 882293134
Лиляна Аспарухова – ст. експерт „ГРАО” Арчар 887729893
Ирина Йончева – ст.специалист ”МДТ” Арчар 884458111
Венцислав Иванов –ст. счетоводител  Арчар 885320148
Вероника Иванова – ст. счетоводител Арчар 879396879
Веселина Аспарухова– ст.спец.” РТ”с.Арчар 877246466
КМЕТСТВО ОРЕШЕЦ
Юлиян Симеонов – кмет на кметство Орешец 885320167
Емил Данаилов-ст.специалист  „ГЗ и ПУ” Орешец 887758446
Татяна Иванова–  ст.спец.”Районен техник” 885525702
Любомира Борисова – ст.спец. „ГРАО“ Орешец 884572371
Маруся Велкова  – счетоводител Орешец 885524461
ДГ ДИМОВО
Цецка Павлова – директор ДГ гр. Димово 885806844
ЧИТАЛИЩЕ ДИМОВО
Миглена Петрова –секретар НЧ –Димово 879117512
ЦСРИ ДИМОВО
Татяна Тодорова- управител ЦСРИ Димово 877246410
ЦНСТПЛПР с. Воднянци
Евгени Цветанов – управител  ЦНСТ  с.Воднянци 885524522
ЦНСТПЛФУ с. ИЗВОР
Камелия Управител ЦНСТ с. Извор 885320171
ДГ АРЧАР
Валентина Радулова – директор ДГ Арчар 884572387
ДСХ ОРЕШЕЦ
Таня Тодорова – Управител ДСХ –  с. Гара Орешец 884458104
ДГ ОРЕШЕЦ
Диана Христова-директор  ЦДГ 884572388
УЧИЛИЩА
Ширин Шахин – Директор училище Арчар 884572393
Валери Александров – Директор училище Орешец 885524966
Атанас Ничев – Директор училище Димово 884458110
ПЕЩЕРА ВЕНЕЦА
Цецка Соколова  –екскурзовод Венеца 884572372
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Васко Василев-км.наместник с. Бела и с. Дълго поле 885320339
Александра Цекова –км.наместник с. Мали Дреновец 877246335
Анжела Георгиева  – км. наместник с.Септемврийци 895224567
Росен Стоянов– км.наместник с. Владиченци 885320156
Иван Иванов – км.наместник с.Кладоруб 877246451
Галина Петкова – км.наместник с. Шипот 884572394
Митка Кочарова – кмет с. Воднянци 885320183
Матилда Матеева – км. наместник с.Върбовчец и с.Яньовец 885320169
Иван Тошев – км. наместник  с. Извор 885320196
Мариян Антонов- км. наместник  с. Карбинци 885320173
Лозина Цонова – км. наместник с. Медовница 878716132
Красимир Крумов  – км. наместник  с. Скомля 885320187
Зденка Панайотова.- км. наместник с.Държаница 885320154
Соня Велкова –  км. наместник с. Ярловица 894894246
Тихомир Танев– км. наместник с. Лагошевци 885320217
Биляна Димитрова – км. наместник с. Костичовци 885320373
Роза Валентинова Маркова – км. наместник на с. Острокапци

 

0896918121
Дирекция Социално подпомагане 879396880
Бюро по труда 879818750