Пещера Венеца

 

     Ръководството на община Димово през последните три години целенасочено работи за развитието на туризма и утвърждаването на общината като туристическа дестинация. В края на 2014г. в гр.Димово беше официално открит за посещения Център по археология и туризъм. До края на 2015г. ще заработи и новопостроен Туристически информационен център. Несъмнено обаче най – атрактивния ни обект е  красивата пещера край с.Гара Орешец – „Венеца“. Тя  ще бъде достъпна за туристи още това лято.

     Дейностите по достъпността до пещера „Венеца“ са по европейски проект „Чудните пещери“, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Общата стойност на проекта е 49 789 евро.

     За кратък срок са изградени 400 метра път, паркинг и информационен пункт до входа на новата подземна забележителност. Вътре има пешеходна пътека, парапети и прокарано художествено осветление. В пещерата ще могат едновременно да влизат до 15 души. Целият маршрут е дълъг около 200 метра и тя ще  може да бъде разгледана за час и половина. Лесно достъпна е и посетителят не се нуждае от специална екипировка. Изградения информационен пункт е с лека конструкция се вписва в скалите до входа на пещерата.

     Разстоянието от с.Гара Орешец до пещерата е около 2 км., като пътят от махала Фалковец до Венеца е ремонтиран.

     Пещерата е открита през 1970 година след взривни работи в каменната кариера. На следващата година е обявена за природна забележителност, заради изключително красивите си калцидни образувания и ледени кристали. Те наподобяват цветя, стълбове, животни. За разлика от образуванията в другата известна пещера във Видинско – „Магура“, тези във „Венеца“ са цветни. Досега тя бе достъпна само за пещерняци със специална екипировка.

 

 

Културно-исторически забележителности

Село Орешец, община Димово е разположено в карстов район и е запазило своята уникална архитектура, а малкото останали хора своя бит и култура. Там могат да се видят къщи строени в средата и края на ХVІІІ век със специфичните каменни зидове, изнесени дървени чардаци и арки, останали непокътнати да ден днешен. В центъра на селото се издига многовековната селска православна църква „Св.Георги“ от ХVІ в. съхранила се в относително добро състояние, тя е паметник на културата и извор на богата история и култура. Около църквата се помещава едно от първите килийни училища.

Античният и късноантичен град Рациария (дн. с. Арчар) възниква в началото на първи век сл. н.е. като военен център на северната граница на провинция Мизия. Рациария е естествен център на богата земеделска област. Тя е флотска станция поради удобното си пристанище. През ІІ – ІV век Рациария се издига, като най-значителния център на романизация в Северна България. В района на Рациария християнството прониква още към края на ІІІ в. Началният етап на археологическото проучване на Рациария доказва голямото й значение като най-богат градски център в долнодунавския басейн.

Манастирът „Успение Богородично“ се намира на два километра южно от с. Извор. Преди това се е наричал с името“Сухото поточе“. Според преданията е съществувал още по времето на Срацимир, но бил разрушен. По сведения от 1767г. той вече бил благоустроен манастир. Манастира се намира в живописна местност, посреща туристи и предлага леглова база за 17 души.

В античното римско селище Combustika край село Кладоруб е открит богат на находки културен пласт от ІV век. Разкрита е външната кула на източната крепостна стена и керамични пещи. Предполага се, че пътят от Рациария за Ниш е минавал през крепостта на античното селище. Намерени са много артефакти, които ще бъдат подредени в експозиция, достъпна за туристи. Археологическите разкопки на този обект продължават.

Пещера „Козарника“
Пещерата се намира в землището на с. Гара Орешец. В нея се провеждат археологически разкопки от българо-френски изследователски екип с учени от БАН и университета в Бордо.
В долната част на пещерните отложения са открити находки от лагери на първобитния прачовек, които датират от преди 1 мил. и 200 хил. години. Това са най-ранните следи от човешко присъствие в Европа. Доказват, че началното заселване на континента е осъществено от далечни наши прадеди от вида Хомо еректус, възникнал в Африка. Тези първи “европейци” проникват в Европа от Близкия изток през Балканите и територията на днешна България. Ловували са слонове, носорози, антилопи, саблезъби тигри, характерни за доста по-топъл от съвременния климат в Южна Европа.
В по-горните пещерни пластове са открити находки свързани с появата на съвременния човек – Хомо сапиенс. Те се датират от преди 40-45 хил. години и също са най-ранни в европейски мащаб.
Сред археологическия материал от пещерата има уникални образци на най-древното човешко изкуство, сечива и оръжия от кремък и кост, останки от скелети на вече изчезнали животни, като древни лъвове, пантери, коне, пещерна хиена, предшественици на съвременната мечка, елена, дивото говедо.
Откритията в Козарника се отнасят към епохата на палеолита – начален етап на възникване и развитие на човешката култура. Те предизвикват огромен интерес не само в научните среди, но и сред широката общественост в Европа и по света. Отразяват се често от нашите и международните медии.
Пещерата отговаря отлично на изискванията за включването и като първокласен обект на международния туризъм.

Прикачени файлове:

Еко-пътека "Радова бара"

<p>Еко-пътека "Радова бара" с дължина около 1,5 км и се&nbsp;намира в покрайнините на град Димово. Изключително красива и лесна за преход. По цялата дължина на пътеката са поставени пейки, съдове за отпадъци, указателни и информационни табели, а в края й беседка с капацитет 20 човека.</p>

Природни забележителности

Община Димово няма традиции в развитието на масовия туризъм. Но съществуващите природни дадености, географско положение и близост до туристически обекти от национално и межденародно значение като пещера „Магура“, „Белоградчишките скали“, Замъка „Баба Вида“, Биосферен резерват „Чупрене“ създават предпоставки за развитие на този сектор от местната икономика.
Съществуват ресурси и предпоставки за развитието на културния, кулинарния, ловния и др. видове туризъм. Непокътнатата природа, чистия въздух, добронамереното отношение на местното население способстват за бъдещето развитие на туризма като важен отрасъл от местната икономика. Поради тази причина в Плана за развитие на община Димово 2007-2013 година са заложени за разработване и изпълнение редица проекти насочени в сферата на културата и туризма.
Предстои реализацията на проект за развитие на еко – туризъм в района на с. Гара Орешец.

Белоградчишките скали
Белоградчишките скали са една от най-вълнуващите атракции сътворени някога от природата. Най-интересният и значителен паметник на културата в исторически аспект в Белоградчик е крепостта „Калето“. Възникнала е още преди обособяването на българската държава. Тя е била крепост наблюдателница на Римската империя.

Пещера „Магурата“
Магурата е най-голямата пещера в България и се намира в подножието на Рабишката могила само на 11 км. от гр. Димово. Височината на могилата достига 461 м. Общата дължина на пещерата е около 3000 м., от които са благоустроени 1400м. Най-ценното наследство са пещерните рисунки, за които първобитните художници са използвали тор от прилепи и червена глина. Близо 700-те рисунки правят Рабишката пещера единствена в цяла Югоизточна Европа. Известна е с отлежалото пенливо вино и туристите имат уникален шанс да го дегустират на място в пещерата.

Пещера „Венец“
Намира се до с. Орешец. Дължината по главната й ос е около 200 м. Изключително красива и богата на образувания, удобна за посещение. Проникване се извършва за час и половина. Не се изисква специална екипировка.

Пещера „Козарника“
Пещерата се намира в землището на с. Гара Орешец. В долната част на пещерните отложения са открити находки от лагери на първобитния човек, които датират от преди 1 300 000 год. Това са най-ранните следи на човешко присъствие в Европа. В горните пещерни слоеве са открити находки, свързани с появата на Хомо сапиенс, също така пещерата има уникални образци на най-древното човешко изкуство, сечива и оръжия от кремък и кост, останки от скелети на вече изчезнали животни, като древни лъвове, пантери, коне, пещерна хиена, предшественици на съвременната мечка, елен, диво говедо. Пещерата отговаря отлично на изискванията за включването й като първокласен обект на международния туризъм.

Пещера „Миризливка“
Тя е трудно достъпна. Преди милиони години пещерите „Миризливка“ и „Козарника“ са били една пещера, но поради разместване и потъване на земните пластове, са се обособили в две отделни пещери със срещуположни входове. Пещера „Миризливка“ е със същите спелеологични характеристики както пещера“Козарника“.

Пещера „Пропаст“
Пещерата е трудно достъпна и слабо проучена. Влизането е възможно само с водач и специализирана екипировка.

Районът на с. Гара Орешец е богат на карстови пещери. До момента са открити и картотекирани още 28.
Пещерите на територията на общината са:
– Живанина дупка – с. Гара Орешец
– Башовшки печ – 1289 метра
– пропаст „Стола“- 347 метра
– Венеца – 220 метра
– Сухи печ – 218 метра
– Парнак – 93 метра
– Подкапница – 27 метра
– Миризливка – 21 метра
– Чучулятица –
– Кукувича яма
– Лепенишки печ – с. Извор – 125 метра
– Чука – с. Извор 12. Метра
– Студената пещера – с. Лагошевци – 90 метра
– Джамиите – с. Бела – 26 метра
– Дупката – с. Яньовец – 24 метра
– Чатал камък – с Ярловица – 15 метра
– Белилката – с. Владиченци – 12 метра

Прикачени файлове: