Списък на заличените лица

 

 Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци

                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)

 

Прикачени файлове:

З А П О В Е Д

 

З А П О В Е Д

№ РД-02- 81 

 05. 04. 2013 год.

Гр. Димово

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 3 от Избирателния кодекс и Решение № 2202-НС т. 12 на ЦИК от 23.03.2013 година

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети на независими кандидати на територията на общината, съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

 

Прикачени файлове:

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДИМОВО

 

На основание  Чл. 30, ал. 2 от Изборен кодекс  кани на

08. 04. 2013 година от 13. 00  часа в Заседателната зала на общинската администрация – Димово РЪКОВОДИТЕЛИТЕ /ИЛИ ТЕХНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ/

 

Прикачени файлове:

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                  ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

                             (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)