Заповед на РЗИ Видин за забрана за провеждане на масови мероприятия, свързани със струпване на голям брой хора по време на Църковния празник Богоявление /Йордановден/ на 06.01.2021 г.

Заповед на РЗИ Видин за забрана за провеждане на масови мероприятия, свързани със струпване на голям брой хора по време на Църковния празник Богоявление /Йордановден/ на 06.01.2021 г.

Прикачени файлове:

ЗАПОВЕД РД – 02 – 369/17.09.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. и Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г.на Министъра на здравеопазването и Решение на Министерски съвет за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 30.09.2020 г.

НАРЕЖДАМ:
Ограничавам достъпа до сградата на кметство Септемврийци.
Приемането на граждани ще се извършва в двора на кметството при спазване на мерките за дистанция и дезинфекция.

Препис от заповедта да се доведе до знанието служителите за сведение и изпълнение. Заповедта да се доведе до знанието на гражданите и да се публикува на страницата на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ