Обява за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

Обява за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

Община Димово приема заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“.
Програмата е утвърдена със Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика и е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително механизма лична помощ.
Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.
Програмата се реализира на територията на цялата страна и е със срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Във връзка със стартиране на Програмата в най-кратки срокове, община Димово приема заявления в срок до 26.02.2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА