Началник отдел „Устройство на територията и транспорт“

Началник отдел „Устройство на територията и транспорт“

Инж. Румен Каменов
Роден през 1952 г.
Завършил ВИАС гр. София с придобита образователна степен: магистър „Инженер промишлено и гражданско строителство, технология“
Тел. за контакт 0889235818
Работи в Общинска администрация Димово от 2003 г. като е заемал длъжностите директор дирекция, главен инженер, а от 2018 г. заема длъжността началник отдел.