Началник отдел „Местни приходи, програми и проекти“

Началник отдел „Местни приходи, програми и проекти“

Наталия Георгиева
Родена през 1980 г.
Завършва НБУ, гр. София с придобита образователна степен: магистър „Банков мениджмънт“
Тел. за контакт: 0885525120
Работи в Общинска администрация Димово от 2003 г., а заема длъжността Началник отдел от 2016 г.