Главен счетоводител

Главен счетоводител

Красимира Иванова
Родена през 1956 г.
Завършва СА „Д.А. Ценов“ гр. Свищов с придобита образователна степен: магистър, специалност „Счетоводна отчетност“
Тел. за контакт: 0887730226
Работи в Общинска администрация Димово от 2006 г., като за периода 2006 – 2010 г. заема длъжността вътрешен одитор, а от 2010 г. е главен счетоводител.