Директор Дирекция “Устройство на територията, местни приходи, програми и проекти“

Директор Дирекция “Устройство на територията, местни приходи, програми и проекти“

Ирена Виденова
Родена през 1971г.
Завършва СА „Д.А. Ценов“, гр. Свищов с придобита образователна степен: магистър Финанси, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново с придобита образовантелна степен магистър „Публична администрация“
Тел. за контакт: 0889235898
Работи в Общинска администрация Димово от 1990 г., а заема длъжността директор дирекция от 2000 г.