Директор Дирекция „Административно обслужване и финанси“

Директор Дирекция „Административно обслужване и финанси“

Михаела Михайлова
Родена през 1986 г.
Завършила УНСС, гр. София с придобита образователна степен: бакалавър по икономика.
Владее английски език.
Тел. за контакт: 0879692965
Г-жа Михайлова е Директор на Дирекцията от м.декември 2019 г.