Секретар на община Димово

Секретар на община Димово

Любослава Йорданова
Родена през 1988 г.
Завършва ЮЗУ Неофит Рилски, гр. Благоевград с придобита образователна степен: магистър, Право
Владее английски език.
Тел за контакт: 0876376615
Работи в Общинска администрация Димово за периода 2013-2016 г. като тогава изпълнява длъжността юрисконсулт, юрисконсулт е и в периода 2016-2020 г. като последователно работи в сектор Земеделие и в Териториалните поделения на горско стопанство Миджур, Белоградчик и Лом. Изпълнява длъжността Секретар на Община Димово от 20.01.2020 г.