Заместник-кмет с ресор „Социални и хуманитарни дейности“

Заместник-кмет с ресор „Социални и хуманитарни дейности“

Петрана Рангелова
Родена през 1967 г.
Завършила ИНДУ Плевен с придобита образователна степен: професионален бакалавър.
Владее руски, английски и френски езици.
Тел. за контакт: 0878235199
Г-жа Рангелова е била дългогодшен преподавател и възпитател в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Димово от 1988 г. до 2019 г. Заема длъжността заместник-кмет от 27.12.2019 г.
Основните задължения на заместник-кмета са:
1. Социални услуги и здравеопазване;
2. Образование;
3. Култура и културно-историческо наследство;
4. Младежи и масов спорт;
5. Отдих и туризъм;
6. Местни комисии, професионални, браншови и съсловни организации,