Заместник-кмет с ресор “Икономика и стопанско управление“

Заместник-кмет с ресор “Икономика и стопанско управление“

Петко Върбанов
Роден през 1972 г.
Завършил английската гимназия в гр. Видин
Владее английски език.
Тел. за контакт: 0889235820
Г-н Върбанов е бил общински съветник при Община Димово за мандати 2007-2011 г. и 2011-2015 г. Заема длъжността заместник-кмет на община Димово от 2015 г.
Основните задължения на заместник-кмета са:
1. Устройство и развитие на територията на общината и населените места в нея;
2. Общинска собственост, общински финанси, данъци и такси;
3. Благоустрояване и комунални дейности;
4. Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;
5. Подготовка, управление и изпълнение на проекти;
6. Трудова заетост.