СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Димово

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Димово

През 1879 г. идват първите заселници в Димово, тогава наречено Бързица. Тяхната жажда за просвета била силна, затова набързо било построено училище. То било изградено от плетени, грубо измазани с кал стени, покрито със слама. Имало лош външен вид, вътрешната уредба също била мизерна. Училището било начално, само с една стая. Зад недодяланите чинове сядат първите първокласници, а техен учител става Петър Пунчев от Праужда. През пролетта на 1882 г. започва строителството на нова, масивна сграда. През есента на 1883 било открито. То имало 4 стаи, просторен коридор, 1 учителска стая и 1 стая за склад. Това училище е било построено на мястото, където е днешното училище. Учител е отново Петър Пунчев за период от 5 години. През следващите години се изреждат различни учители. Тъй като броя на учениците непрекъснато се увеличавал, се наложило да се строи ново училище /това е сградата на общежитието/. В него се учели децата от 1 до 4 отделение, а в старото до 3 клас. В тези сгради се осъществявало обучението до края на 1944 г.
След 9 септември 1944 г. старото училище, което било на мястото на днешното, е сринато из основи и на негово място започва изграждането на нова учебна сграда на 1 етаж. През това време директор е Стефан Милушев – 1944-1950г. За 1-2 години новото училище е построено- това е днешния 1 етаж и има 7 класни стаи.
От 1950 г. до 1962 г. директор е Петър Савов. От 1957 г. се поставя началото на нова организация на работа, с режим за почивка, самоподготовка и хранене. Учебния процес е в новото училище, а старото остава общежитие с възпитател Тодор Стоянов.
Големият брой ученици налага училищната сграда да бъде разширена. През 1960 г.се изгражда пристройка с 4 класни стаи и голям физкултурен салон. Това е малко за нуждите на училището и през 1963 г. с доброволния труд на родители и общественост се изгражда и 2-ри етаж на училището. Така училището добива днешния си вид.
От 1963 г. до 1966 г. директор е Петко Иванов. През 1965 г. чрез тайно гласуване е избрана Найда Рангелова- тя е първи изборен директор. Като такава работи до 1981 г. – 15 години.
От 1970 г. до 1979 г. училището участва за кабинетно и целодневно обучение и за спортно строителство. Предишните кабинети са доизградени и оборудвани. Обзаведени са 2 работилници. Направени са 2 асфалтирани площадки и обогатен физкултурен салон.
Целодневното обучение налага създаването на столова. Така през 1982 г. е построен столовата с прякото участие на всички учители. Директор тази година е Снежана Алексиева. От есента на 1982 г. директор става Екатерина Илиева и с респект ръководи училището до своето пенсиониране. След нея 1 год. временно е Петър Митев. През това време тече конкурс за избор на директор. Избрана е Йорданка Димитрова- 1992 г., която работи като такава до есента на 2017 г. След нея поста заема Илза Петрова до края на 2019 г. Към настоящия момент директор е Атанас Ничев.