ЦДГ “Снежанка“ с. Гара Орешец

Създадена през 1962 г.Сградата е построена от ТКЗС „Нов живот“-г.Орешец и е предадена на СОНС – с председател Иван Петров, безвъзмездно. Строежът е започнал през 1960 г. и през 1962 г.-м.септември зазвъняват първите детски гласове.
В детската градина се оформя една група с пет души персонал и 30 деца. През 1963 г. се сформират 2 групи с по 25 деца. През 1964/65 учебна година се сформира още една група, като същевременно се открива още една група, която се помещава в специално пригодено помещение към ДДЗ “Ж.Кръчмарски“.
По този начин се оформят две ДГ-ДГ №1 с директор-Елеонора А. Петкова и ДГ №2 с директор Иванка Кр. Бончева. През учебната 1969/70 г. двете градини се обединяват, като се създава добър педагогичeски колектив от редовни детски учителки.
Поради отдалечеността на ДДЗ „Живко Кръчмарски“, колектива на ДГ и родителите, предлагат групата да се премести в близост до центъра на селището, за да се избегне преминаването на жп линията. Предложението среща разбиране от ръководните органи на селището и групата се мести в преустроения здравен дом. През учебната 1972/73 учебна година се сформира още една група-четвърта с осем учителки и осем души помощен персонал. В този състав ДГ работи успешно до 1976 г., когато директорката Елеонора Петкова напуска, поради преместване в друго населено място. На нейно място е назначена Росица Виденова-до момента учителка в ДГ, а Ел.Петкова е изпратена с емоционално тържество, в знак на признание за 13 годишната й неуморна дейност. През 1994 г. чрез конкурс е избрана за директор Д.Иванова, а предишната директорка бе изпратена тържествено в пенсия с цветя и подаръци. През 1996 г. ДГ започва да извозва деца и от близките села Воднянци, Карбинци и Медовница. Групите са вече три. През 2001 г. поради намаляване броя на децата, една група се съкращава. От 2009 г става задължителна подготвителната група за 6 год. деца и материалите им за работа се огигуряват от държвния бюджет.
Направен бе и голям ремонт – сменена е дограмата, кухнята е обновена и оборудвана, поставен е ламинат в занималните.
Всичко направено през годините е, за да може децата да се отглеждат и възпитават в една естетична и уютна среда.