ТЕЛЕФОНИ, НА КОИТО САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, МОГАТ ДА ЗАЯВЯВАТ ДОСТАВКИ НА ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ И ЛЕКАРСТВА

ТЕЛЕФОНИ, НА КОИТО САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, МОГАТ ДА ЗАЯВЯВАТ ДОСТАВКИ НА ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ И ЛЕКАРСТВА

ЗА ГРАД ДИМОВО 0885804348

Петрана Рангелова

0878235199

Петрана Рангелова

0877246410

Татяна Тодорова

За с. Арчар 0884111588

Боряна Георгиева – Русинова

0877245683

Лиляна Аспарухова

 
За с. Гара Орешец 0885320167

Юлиян Симеонов

0887758446

Емил Данаилов

 

 

Васко Василев-км.наместник с. Бела и с. Дълго поле 0885320339
 Александра Цекова –км.наместник с. Мали Дреновец 0877246335
 Анжела Георгиева  – км. наместник с.Септемврийци 0895224567
Росен Стоянов– км.наместник с. Владиченци 0885320156
Иван Иванов – км.наместник с.Кладоруб 0877246451
Галина Петкова – км.наместник с. Шипот 0884572394
Митка Кочаврова – кмет с. Воднянци 0885320183
Матилда Матеева – км. наместник с.Върбовчец и с.Яньовец 0885320169
Иван Тошев – км. наместник  с. Извор 0885320196
Мариян Антонов- км. наместник  с. Карбинци 0885320173
Лозина Цонова – км. наместник с. Медовница 0885320168
Красимир Крумов  – км. наместник  с. Скомля 0885320187
Зденка Панайотова.- км. наместник с.Държаница 0885320154
Соня Велкова –  км. наместник с. Ярловица 0894894246
Марушка Петрова – км. наместник с. Острокапци 0885320391
Тихомир Танев– км. наместник с. Лагошевци 0885320217
Биляна Димитрова – км. наместник с. Костичовци 0885320373