Заповед обекти за хранене и магазини

Заповед обекти за хранене и магазини

ЗАПОВЕД РД – 02 – 178
23.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на НС на РБ извънредно положение на територията на страната и във връзка със Заповед № РД01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

В обектите за бързо хранене, хранителните магазини и бензиностанции на територията на Община Димово да не се допуска консумация на място – нито в помещението, нито пред него на кафе, чай, бира, алкохол и други напитки и храна.
Закупуването на продукти да се извършва само с цел консумация в къщи.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и незабавно изпълнение.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на МВР.
ЛЙ
СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово