ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

РД – 02 – 182

26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Решение от 13.03.2020 г. на НС на РБ за обявяване на извънредно положение

 

НАРЕЖДАМ:

Ограничавам достъпа до сградата на кметство Арчар.

Забранявам достъпа до втория етаж на сградата на кметство Арчар.

Приемането на граждани ще се извършва с пропусквателен режим и при строга дезинфекция само на първия етаж в обособено помещение. При необходимост служителите ще се срещат с граждани само в обособеното помещение и при строго спазване на мерките за дезинфекция.

Препис от заповедта да се доведе до знанието служителите за сведение и изпълнение. Заповедта да се доведе до знанието на гражданите и да се публикува на страницата на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ

Кмет на община Димово