Отдаване под наем без търг или конкурс за стопанската 2020/2021 г. на маломерни имоти в землищата на Община Димово

Отдаване под наем без търг или конкурс за стопанската 2020/2021 г. на маломерни имоти в землищата на Община Димово