„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“ по ПРСР 2014 – 2020 г. – възложена процедура, пренесена от https://sop.bg/dimovo-701/proceduri-20-3-zop/a3-0005317.html

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“ по ПРСР 2014 – 2020 г. – възложена процедура, пренесена от https://sop.bg/dimovo-701/proceduri-20-3-zop/a3-0005317.html

Oбява СН договор с изпълнител

Договор Стр надзор УПМ

Документация събиране на оферти с обява_Димово

Информация за обява УПМ

Протокол №1 надзор улици

ПРОТОКОЛ №2 надзор улици

Решение изпълнител надзор улици

Съобщение

Техническа спецификация УПМ