Центъра за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания с. Извор получи дарение

Центъра за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания с. Извор получи дарение

Центъра за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания с. Извор и ръководството на Община Димово изказва своята благодарност на „НЕГО“ ООД, гр. Пловдив за полученото дарение от домакински пластмасови изделия!
Сърдечно благодарим за вашата отзивчивост!