Провеждане на изнесени приемни дни

Провеждане на изнесени приемни дни

О Б Я В А

    Момчил Станков – Областен управител на област Видин предвижда провеждането на изнесени приемни дни във всички общини извън територията на областния център. По този начин ще се запознава отблизо с актуални за всяка община теми. Жителите на общините ще имат възможност да получават на място разяснение и съдействие по поставени от тях въпроси и проблеми.

   Приемен ден за община Димово е 17.07.2020 г.- петък

   Мястото за провеждане – малкият салон на читалището в град Димово от 10,00 ч.

От общинска администрация