Кметският наместник на с. Медовница с грамота за висок професионализъм и всеотдайност

Кметският наместник на с. Медовница с грамота за висок професионализъм и всеотдайност

Ръководството на ОУ „Димитър Благоев“ с. Гара Орешец изрази своята благодарност към кметския наместник на с. Медовница Лозина Цонова. Връчени й бяха грамота и благодарствено писмо за оказаната подкрепа и помощ по време на дистанционното обучение на учениците във връзка с пандемията от COVID-19.