Природни забележителности

Природни забележителности

Община Димово няма традиции в развитието на масовия туризъм. Но съществуващите природни дадености, географско положение и близост до туристически обекти от национално и межденародно значение като пещера „Магура“, „Белоградчишките скали“, Замъка „Баба Вида“, Биосферен резерват „Чупрене“ създават предпоставки за развитие на този сектор от местната икономика.
Съществуват ресурси и предпоставки за развитието на културния, кулинарния, ловния и др. видове туризъм. Непокътнатата природа, чистия въздух, добронамереното отношение на местното население способстват за бъдещето развитие на туризма като важен отрасъл от местната икономика. Поради тази причина в Плана за развитие на община Димово 2007-2013 година са заложени за разработване и изпълнение редица проекти насочени в сферата на културата и туризма.
Предстои реализацията на проект за развитие на еко – туризъм в района на с. Гара Орешец.

Белоградчишките скали
Белоградчишките скали са една от най-вълнуващите атракции сътворени някога от природата. Най-интересният и значителен паметник на културата в исторически аспект в Белоградчик е крепостта „Калето“. Възникнала е още преди обособяването на българската държава. Тя е била крепост наблюдателница на Римската империя.

Пещера „Магурата“
Магурата е най-голямата пещера в България и се намира в подножието на Рабишката могила само на 11 км. от гр. Димово. Височината на могилата достига 461 м. Общата дължина на пещерата е около 3000 м., от които са благоустроени 1400м. Най-ценното наследство са пещерните рисунки, за които първобитните художници са използвали тор от прилепи и червена глина. Близо 700-те рисунки правят Рабишката пещера единствена в цяла Югоизточна Европа. Известна е с отлежалото пенливо вино и туристите имат уникален шанс да го дегустират на място в пещерата.

Пещера „Венец“
Намира се до с. Орешец. Дължината по главната й ос е около 200 м. Изключително красива и богата на образувания, удобна за посещение. Проникване се извършва за час и половина. Не се изисква специална екипировка.

Пещера „Козарника“
Пещерата се намира в землището на с. Гара Орешец. В долната част на пещерните отложения са открити находки от лагери на първобитния човек, които датират от преди 1 300 000 год. Това са най-ранните следи на човешко присъствие в Европа. В горните пещерни слоеве са открити находки, свързани с появата на Хомо сапиенс, също така пещерата има уникални образци на най-древното човешко изкуство, сечива и оръжия от кремък и кост, останки от скелети на вече изчезнали животни, като древни лъвове, пантери, коне, пещерна хиена, предшественици на съвременната мечка, елен, диво говедо. Пещерата отговаря отлично на изискванията за включването й като първокласен обект на международния туризъм.

Пещера „Миризливка“
Тя е трудно достъпна. Преди милиони години пещерите „Миризливка“ и „Козарника“ са били една пещера, но поради разместване и потъване на земните пластове, са се обособили в две отделни пещери със срещуположни входове. Пещера „Миризливка“ е със същите спелеологични характеристики както пещера“Козарника“.

Пещера „Пропаст“
Пещерата е трудно достъпна и слабо проучена. Влизането е възможно само с водач и специализирана екипировка.

Районът на с. Гара Орешец е богат на карстови пещери. До момента са открити и картотекирани още 28.
Пещерите на територията на общината са:
– Живанина дупка – с. Гара Орешец
– Башовшки печ – 1289 метра
– пропаст „Стола“- 347 метра
– Венеца – 220 метра
– Сухи печ – 218 метра
– Парнак – 93 метра
– Подкапница – 27 метра
– Миризливка – 21 метра
– Чучулятица –
– Кукувича яма
– Лепенишки печ – с. Извор – 125 метра
– Чука – с. Извор 12. Метра
– Студената пещера – с. Лагошевци – 90 метра
– Джамиите – с. Бела – 26 метра
– Дупката – с. Яньовец – 24 метра
– Чатал камък – с Ярловица – 15 метра
– Белилката – с. Владиченци – 12 метра

Прикачени файлове: