Изградена беседка в село Държаница

Изградена беседка в село Държаница

През месец ноември беше реализирана инициатива на Община Димово и беше изградена беседка в с. Държаница. При реализиране на идеята е предоставен доброволен труд. Беседката е заплатена със средства от капиталовите разходи на Община Димово.
Надяваме се да сме зарадвали наистина населението на с. Държаница. Призоваваме всички гости и граждани да се наслаждават на приятната обстановка и да я опазват! Благодарим ви!