Облагородяване на прилежащи площи в Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания, с. Извор

Облагородяване на прилежащи площи в Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания, с. Извор

За периода месец юли-месец ноември в Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания, с. Извор, Община Димово беше извършено облагородяване на прилежащите площи около сградата на центъра. Беше изградена беседка и алеи, и бяха засадени цветя в обособени кътове. Освен това през месец ноември беше поставена електрическа инвалидна платформа на стълбите на сградата на Центъра. Подобренията в Центъра са извършени със средства от капиталовите разходи на Община Димово и с помощта на служителите на Центъра, и ръководството на Община Димово.
Надяваме се да сме създали една приятна обстановка за служителите и потребителите на Центъра. Изразяваме желанието си да ги подкрепяме, като всяка тяхна инициатива за съграждане и облагородяване се подкрепя от ръководството на Община Димово.