Започна изграждане на вътрешен асансьор в Дома за стари хора с. Гара Орешец

Започна изграждане на вътрешен асансьор в Дома за стари хора с. Гара Орешец

През месец ноември започна изграждане на вътрешен асансьор в Дома за стари хора с. Гара Орешец, Община Димово. Асансьорът се изгражда със средства от капиталовите разходи на Община Димово. Ръководството на Община Димово прие присърце молбите на потребителите, на служителите на Дома и на населението на с. Гара Орешец, които изтъкнаха необходимостта от изграждане на асансьор, която е безспорна. Положените усилия и работа вече имат своя израз в усмивките на потребителите и служителите на Дома.
Надяваме се да сме допринесли да по-добрия престой в Дома за потребителите, като сме създали необходимите условия и сме улеснили работата на служителите!