Нова беседка в с. Арчар

Нова беседка в с. Арчар

През месец ноември беше завършена инициатива на Община Димово и беше изградена беседка в с. Арчар. При реализиране на идеята е предоставен и доброволен труд. Беседката е заплатена със средства от капиталовите разходи на Община Димово.
Надяваме се да сме зарадвали наистина населението на с. Арчар. Направихме го с идеята да облагородим мястото и да създадем приятни условия за отдих.
Призоваваме всички гости и граждани да се наслаждават на приятната обстановка и да я опазват! Благодарим ви!