Граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в изборния ден

Граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в изборния ден

Прикачени файлове: