Гара Орешец

Училището в Гара Орешец открито 1885г., а прогимназията през 1923 г.