Село Воднянци

Село Воднянци

<p>Няма точни сведения за възникване на селището Преданията говорят, че към втората половина на 18 век селото вече е наброявало до кирпичени къщи покрити с шамак от тръстика. Основен поминък на населението е било земеделието и животновъдството. В селото живеели само българи. По-късно Осман Пазвантоглу го заграбва и сетне продава на Мемиш ага. Само една местност носи турско име – &bdquo;Кадънското". Хората от селото са участвали активно в подготовката на въстанието против турското робство от 1850 година. Тук се събират организаторите и командирите и решават въпросите за обявяване на въстанието в Ломско.<br />Хората от Воднянци са участвали във всички войни на България. В балканската са загинали 7 човека, В Първата световна – 13, във Втората – 2 -ма. Потомците издигнали паметни, който се подържа и сега.<br />Храмът &bdquo;Света Троица" е издигнат през 1857 година. В черковния двор в стара постройка е открито училище до 4 отделение. Друга сграда на училището е построена в съседство на старата през 1884 година.<br />През 1937 година е издигнато ново училище и в него децата учат до 1974 година.<br />Потребителската кооперация е учредена през 1920 година.<br />Народно читалище &bdquo;Изгрев" съществува от 07. 01. 1927 година.</p>