Село Скомля

Село Скомля

<p>Названието на селото идва от минаващата покрай него река Скомля. Заселено е преди 15-ти век. Училището е открито през 1900 г.Читалището е основано 1922 г.<br />Село Скомина. (вер. С. Скомля Белоградчишко) Домакинства -5. Споменаните петима души неверници по време на Коджа Салих били заселени м мезрата на име Породим. Поради това, че се намираха заедно с неверниците от Скомина в споменатата мезра, те не се бяха изселили. Сега въпросните петима неверници живеят пак в Породим, но тъй като са записани за жители на Скомина, и сега се записаха пак в Скомина. Другото население на Скомина беше откарано в Истамбул: къщи – 5, вдовици – 5.</p>
<p>Селищото се среща в описа на тимарския регистър от 1479-1480 г.- Вж. Турски извори за българската история, серияХV-ХVІ, Т. ІІ, с. 137 и 138.</p>