ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА ЗА СТОПАНСКАТА  2018-2019 НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ С РЕГИСТРИРАНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ

Прикачени файлове: