Културно-исторически забележителности

Културно-исторически забележителности

Село Орешец, община Димово е разположено в карстов район и е запазило своята уникална архитектура, а малкото останали хора своя бит и култура. Там могат да се видят къщи строени в средата и края на ХVІІІ век със специфичните каменни зидове, изнесени дървени чардаци и арки, останали непокътнати да ден днешен. В центъра на селото се издига многовековната селска православна църква „Св.Георги“ от ХVІ в. съхранила се в относително добро състояние, тя е паметник на културата и извор на богата история и култура. Около църквата се помещава едно от първите килийни училища.

Античният и късноантичен град Рациария (дн. с. Арчар) възниква в началото на първи век сл. н.е. като военен център на северната граница на провинция Мизия. Рациария е естествен център на богата земеделска област. Тя е флотска станция поради удобното си пристанище. През ІІ – ІV век Рациария се издига, като най-значителния център на романизация в Северна България. В района на Рациария християнството прониква още към края на ІІІ в. Началният етап на археологическото проучване на Рациария доказва голямото й значение като най-богат градски център в долнодунавския басейн.

Манастирът „Успение Богородично“ се намира на два километра южно от с. Извор. Преди това се е наричал с името“Сухото поточе“. Според преданията е съществувал още по времето на Срацимир, но бил разрушен. По сведения от 1767г. той вече бил благоустроен манастир. Манастира се намира в живописна местност, посреща туристи и предлага леглова база за 17 души.

В античното римско селище Combustika край село Кладоруб е открит богат на находки културен пласт от ІV век. Разкрита е външната кула на източната крепостна стена и керамични пещи. Предполага се, че пътят от Рациария за Ниш е минавал през крепостта на античното селище. Намерени са много артефакти, които ще бъдат подредени в експозиция, достъпна за туристи. Археологическите разкопки на този обект продължават.

Пещера „Козарника“
Пещерата се намира в землището на с. Гара Орешец. В нея се провеждат археологически разкопки от българо-френски изследователски екип с учени от БАН и университета в Бордо.
В долната част на пещерните отложения са открити находки от лагери на първобитния прачовек, които датират от преди 1 мил. и 200 хил. години. Това са най-ранните следи от човешко присъствие в Европа. Доказват, че началното заселване на континента е осъществено от далечни наши прадеди от вида Хомо еректус, възникнал в Африка. Тези първи “европейци” проникват в Европа от Близкия изток през Балканите и територията на днешна България. Ловували са слонове, носорози, антилопи, саблезъби тигри, характерни за доста по-топъл от съвременния климат в Южна Европа.
В по-горните пещерни пластове са открити находки свързани с появата на съвременния човек – Хомо сапиенс. Те се датират от преди 40-45 хил. години и също са най-ранни в европейски мащаб.
Сред археологическия материал от пещерата има уникални образци на най-древното човешко изкуство, сечива и оръжия от кремък и кост, останки от скелети на вече изчезнали животни, като древни лъвове, пантери, коне, пещерна хиена, предшественици на съвременната мечка, елена, дивото говедо.
Откритията в Козарника се отнасят към епохата на палеолита – начален етап на възникване и развитие на човешката култура. Те предизвикват огромен интерес не само в научните среди, но и сред широката общественост в Европа и по света. Отразяват се често от нашите и международните медии.
Пещерата отговаря отлично на изискванията за включването и като първокласен обект на международния туризъм.

Прикачени файлове: