Образование

Образование

Община Димово има добри образователни традиции. Мрежата от учебни и детски заведения включва всички степени на училищното образование и е адаптивна на нововъведения.
Обучението на учениците от гр. Димово се осъществява в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ от І до XII клас.
В с. Арчар учениците се обучават в СУ „Христо Ботев“ от І до ХІІ клас, а в с. Гара Орешец в ОУ „Димитър Благоев“ от І до VІІ клас.
Детските заведения са: една ЦДГ в с. Гара Орешец и две ОДЗ – в гр. Димово и в с. Арчар.