Решения на ОбС
Протокол №24 от 30.01.2009 г.

На 30.01.2009г.(петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха 10 общински съветници, отсъстваха Румен Младенов, Петър Славчев и Васил Петков. В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово -Тодор Илиев и кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев.

Бяха взети следните решения:

Решение № 167
Относно: Предложение за поправка на решение № 38 от 05.03.2008г., взето с Протокол № 7

Решение № 168
Относно: Предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Решение № 169 от 30
Относно: Предложение за отпадане на т. 41 от чл. 54 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Димово.

Решение № 170
Относно: Предложение за избиране на упълномощено лице за член на Регионалният съвет по здравеопазване.

Решение № 172
Относно: Предложение за освобождаването на ликвидатора на „Димафарм в ликвидация” ЕООД, гр. Димово.

Решение № 173
Относно: Предложение за отдаване под наем на общински жилищен имот в с. Извор.

Решение № 174
Относно: Предложение за отдаване под наем на земеделски имот в с. Гара Орешец.

Решение № 175
Относно: Предложение за отдаване под наем на земеделски имоти в гр. Димово и село Шипот.

Решение № 176
Относно: Предложение за отдаване под аренда на земеделска земя в село Извор.

Решение № 177
Относно предложение за отдаване под аренда на земеделска земя в село Извор и село Владиченци.

Решение № 181
Относно: Предложение за участие в извънредна сесия на ПРООН „Красива България” за 2009г. по Мярка 0202 „Спешно подпомагане на Социални домове”.

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли