Решения на ОбС
Протокол № 33 от 29.10.2009 г.

На 29.10.2009 г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства Илчо Илиев. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и кмет на кметство Гара Орешец – Венка Младенова.

Бяха взети следните решения:

Решение № 244
Относно: Предложение за продажба на земеделски имот № 015010, в местността „Китката” в землището на село Извор

Решение № 245
Относно: Предложение за продажба на земеделски имот № 011002, в местността „Цанков геран” в землището на село Извор

Решение № 246
Относно: Предложение за отдаване под наем на имот от 630 кв. м. и построената в него масивна жилищна сграда в село Гара Орешец

Решение № 247
Относно: Предложение за даване на съгласие за участие и предоставяне на средства от бюджета на общината в проект „Нека по – добре да защитим и да се грижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав”

Решение № 248
Относно: Предложение за даване на индивидуална награда и плакет за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Димово

Решение № 249
Относно: Предложение за избиране на кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд – Видин

Решение № 250
Относно: Преразглеждане на Решение № 236/18.08.09г., взето с Протокол № 31

Решение № 251
Относно:  Кандидатстване с проект пред Програмата на МТСП „Красива България”

Решение № 252
Относно:  Промяна на характера на частна общинска собственост в публична

Решение № 253
Относно: Предложение за отпускане на еднократни помощи
   
Заседания на постоянните комисии към Общински съвет 

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли