Решения на ОбС
Протокол № 35 от 29.12.2009 г.

На 29.12.2009 г. (вторник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, зам. кмет Наташа Трайкова, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев, кмет на кметство Гара Орешец – Венка Младенова, директор на Дирекция „Европейско сближаване, стопанско управление и развитие и местни приходи” - Ирена Виденова и директор Дирекция „Бюро по труда” - Белоградчик - Ангел Георгиев.

Бяха взети следните решения:

Решение № 262
Относно: Предложение за определяне размера на таксата за битови отпадъци през 2010г.

Решение № 263
Относно: Предложение за промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димово

Решение № 264
Относно: Предложение за сътрудничество по Програма „Български библиотеки – място за достъп до информация и комуникации чрез Интернет”

Решение № 265
Относно: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Заседания на постоянните комисии към Общински съвет 

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли