Общинска собственост
Публичен търг за продажба на имот № 00132- селскостопанско летище с Медовница 2008 г.23,01,2007 г.

Пазарна оценка:
52 100,00 лв.

Данъчна оценка:
78 585,60 лв.

Продажна цена:
РОС 119 п-л 16/08,08,2008 г.Договор 236703,60 лв.

Вид разпореждане:
Публичен търг

Купувач:
„ Хидроинженеринг" ЕООД София район Лозенец, ул. Персенк" бл.119, вх. А, ап. 24Булстат 131014668

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли