Общинска собственост
Явен търг за продажба на земеделска земя имот № 174001 в м. „ Дълга поляна" с. Арчар ІІ 2008 г.

Пазарна оценка:
70 945,00 лв.

Данъчна оценка:
Към 25.09.2008 г.от АЧОС12809,57 лв.

Продажна цена:
85844,00 лв.по договор70945,00лв.По РОС_№20/18,01,2008 г.протокол 5

Вид разпореждане:
Явен търг

Купувач:
„ Център по комасация на земеделска земя" ООД Видин, ул. „Ал. Батенберг"1,ет.1, ап.6 Булстат : 105573542

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 57/30.10.2018 от 13.00 часа.
25
Окт
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли