Населени места
Град Димово

Град Димово е разположен в северозападната част на Република България, Област Видин и е административен център на Община Димово.

В НАЧАЛОТО БЕ СРЕДКОВЦИ.
„ ...дойдохме тук...край реките Белщица и Акчарица и основахме селище...като го именувахме Средковци... "
Писани през лято 1689-о от лявата ръка на Богдан Славич - първият КНЕЗ (кмет) на новото селище, тези думи са пряко доказателство за началото на днешно Димово. Като всяко доказателство и това се нуждае от присъда. Историята я произнася. Потвърждаваме я и ние с тази публикация. Което означава законна раздяла с довчерашното твърдение, че съществуването ни като населено място е започвало от Османие. И така - засега знаем: в началото е било Средковци.Това е първото,известно нам, име на Димово. Нашите предци - бежанци от Кутловишките села, си го избрали преди повече от три столетия, когато се заселили тук. Забележителното, историческо за нас, събитие станало през 1689 година.
До Освобождението селището има двойно име: българското Бързица или Бързици и официалното турско Османие. През 1880 г. е преименувано на Александрово на името на българския княз Александър Батенберг. През януари 1936 г. е прекръстено на Влайково на Тодор Влайков, но след протести на жителите му още през март същата година името Александрово е върнато, но вече като Княз Александрово. През 1951 г. селището отново е преименувано, този път на Димово по псевдонима Живко Еленков Пуев - Димо първия партизанин и първи командир на Видинския партизански отряд „ Георги Бенковски" .


Училището е открито 1883г., а прогимназията 1922г.
Църквата е построена 1902г.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли