Решения на ОбС
Протокол №16 - 04.09.2012 год.

 

         Днес 04.09.2012 г. (вторник) от 17,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Димово.

     Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав Славчев. 

    На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства общинският съветник Цветомир Любенов Цветков. 

  В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов.

     Председателя на Общински съвет - Димово запозна общинските съветници с обстоятелствата за свикването на извънредното заседание и ги призова ако имат предложения за допълнение или изменение на проекта за дневен ред да заповядат.

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли